Pravila privatnosti

Pravila privatnosti za Hawe Trade 021

Zaštita ličnih podataka je veoma važna i morate se osećati sigurno kada posetite naš sajt. Politika privatnosti objašnjava vrstu i način obrade vaših podataka i objašnjava vaša prava i naše odgovornosti kao procesora podataka.

Obrada podataka po Hawe Trade 021 se može podeliti na sledeći način:
- U svrhu obrade ugovora, svi podaci  neophodni za izvođenje ugovora biće obrađeni sa Hawe Trade 021. Spoljni pružaoci usluga učestvuju u obradi ugovora, npr. Logistička preduzeća i usluge plaćanja i vaši podaci će biti prosleđeni ovim stranama u meri u kojoj je to potrebno.
- Pristupom sajtu / aplikaciji Hawe Trade 021 razmenjuju se razne informacije između vašeg računara i našeg servera. Ove informacije mogu da sadrže i lične informacije. Prikupljene informacije na ovaj način će se, između ostalog, koristiti za optimizaciju našeg veb sajta ili za prikazivanje oglasa u pregledaču računara.
Ova politika privatnosti se odnosi na sledeće ponude:
- Naš sadržaj na mreži dostupan na www.musthawe.rs;
- Uvek u slučajevima kada se ova politika privatnosti inače pominje u nekoj od naših ponuda (npr. veb sajtovi, poddomini, mobilne aplikacije, online usluge ili kada su integrisani u veb lokacije trećih lica), bez obzira na to kako im pristupate ili ih koristite.
Sve ove ponude će takođe biti označene kao "usluge".


Hawe je brend Fides et ratio d.o.o.
Kontrolor obrade podataka - i.e. Stranka koja utvrđuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka - zajedno sa svojim uslugama je:

Hawe Trade 021
Maršala Žukova 6, Novi sad, Srbija
E-mail: officehawe021@gmail.com

Možete se obratiti našem
službeniku za zaštitu podataka na sledeće načine:

officehawe021@gmail.com

Obaveštenje o obradi ličnih podataka kao deo ponuđenih usluga.

 Opšte informacije o obradi podataka se odnose na bilo koju dole opisanu obradu, osim ako nije drugačije navedeno:

 1. a. Ne postoji obaveza da se daju podaci Ne
  postoje ugovorne ili zakonske obaveze za pružanje ličnih podataka. Niste u obavezi da obezbedite podatke.
  b. Posledice nedododeljenja podataka
  Za potrebne podatke (podatke koji su označeni kao tražene informacije), posledica nedodazivanjem podataka je da dotička usluga ne može da se izvrši. U suprotnom, posledica nedavanjem podataka može biti to što ne možemo da obavljamo svoje usluge na isti način ili na kvalitet.
   c. Saglasnost U brojnim situacijama imaćete priliku da nam date vašu saglasnost za dalju obradu u vezi sa
  obradom ispod (za odeljak sa podacima gde je to primenljivo). U ovom slučaju, kada podnesete odgovarajuću deklaraciju o saglasnosti, obavestićemo vas odvojeno o  svim uslovima i obimu vaše saglasnosti i o svrsi koju sprovodimo sa ovom obradom.
   d. Prenos u državne organe Lični podaci će biti prosleđeni vladinim organima (uključujući agencije za sprovođenje zakona), ukoliko je to neophodno da bi se ispoštovala zakonska obaveza na koju smo predmet (pravni osnov: član 6 (1) lit. c GDPR) ili je neophodno za osnivanje, vršenje ili odbranu pravnih potraživanja (pravni osnov član 6 (1) lit. f GDPR).
   e. Ne čuvamo vaše podatke duže nego što nam je potrebno u odgovarajuću svrhu obrade. Ukoliko podaci više nisu neophodni za izvođenje ugovornih ili zakonskih obaveza, oni će biti redovno brišuni ukoliko privremeno skladištenje ovih podataka i dalje nije neophodno. Primeri razloga za to mogu biti: ispunjavanje obaveza skladištenja u komercijalne ili poreske svrhe ili zadržavanje dokaza za pravne sporove. Takođe je moguće da nastavimo da čuvamo vaše podatke ako ste dali svoju izričitu saglasnost nama da to učinimo.
   f. Kategorije podataka• Informacije o nalogu: E-mail adresa i
  lozinka• Identifikovanje informacija: Pol, ime, prezime, datum rođenja (ako je potrebno)
  • Informacije o adresi: ulica, broj kuće, dodatne informacije o adresi (ako ih ima), poštanski broj, grad, zemlja
  • Kontakt podaci: brojevi telefona i e-adrese.
  • Informacije o porudžbini: Poručeni proizvodi, cene, informacije o plaćanju
  i isporuci• Informacije o plaćanju: informacije o računu, informacije o kreditnoj kartici (ako ih ima)
  ili druge usluge plaćanja• Podaci o pristupu: datum i vreme posete našim uslugama; veb sajt sa kojeg sistem pristupa dolazi do našeg veb sajta; veb lokacije kojima se pristupa tokom korišćenja; podaci o identifikaciji sesije (ID sesije); pored toga,  sledeće informacije iz sistema pristupa računaru: korišćena adresa Internet protokola (IP adresa) , tip i verzija pregledača, tip uređaja i slične tehničke informacije.

 1. Pristup web sajtu i aplikaciji


Ovde ćemo vam opisati kako obrađujemo vaše lične podatke kada pristupate našim uslugama. Posebno želimo da naglasimo da je apsolutno neophodno preneti pristupne podatke dobavljačima spoljnog sadržaja.
 a. Informacije o obradi
kategorija podataka Svrha Pravni osnov Legitiman interes ako je primenljivo Trajanje skladištenja
Pristup podacima Povezivanje i prikazivanje sadržaja usluga, otkrivanje napada na našem veb sajtu kroz neobične aktivnosti, dijagnostikovanje GDPR grešaka Pravilno funkcionisanje usluga, obezbeđivanje podataka i poslovnih procesa, sprečavanje zloupotrebe ili oštećenja izazvanih smetnjama u informacionim sistemima 7 dana
    b. Primaoci ličnih podataka
Kategorije primalaca uticale su na podatke Pravni osnov za prenos legitimnog
interesa ako su važeći dobavljači spoljnog sadržaja koji obezbeđuju sadržaj (npr. slike, video zapisi, ugrađeni postovi sa društvenih mreža, reklamni baneri, fontovi, ažurirane vesti) koji su neophodni za prikazivanje usluge Pristup podacima GDPR Pravilno funkcionisanje usluga, (ubrzano) prikazivanje

sadržaja 3. Newsletter

 a. Obrada
informacija Kategorije podataka Svrha Pravni osnov Legitiman interes ako je primenljivo Trajanje
skladišta Verifikacija registracije e-mail adrese (proces dvostrukog uključivanja), slanje biltena GDPR Bilten pretplata Trajanje
pretplate na bilten Bilten korisnika Profil podaci dizajnirani u skladu sa interesima GDPR Unapređenje naših usluga, svrha oglašavanja Trajanje pretplate na bilten
 b. Primaoci ličnih podataka
Kategorije primalaca Uticale su na podatke Pravni osnov za prenos legitimnog interesa ako je primenljivo
Pružalac usluga za slanje biltena (nadređeno preduzeće) Svi podaci navedeni u okviru obrade

porudžbine 4. Customer Support

 a. Processing
Information Categories Of Data Purpose Legal Basis Legitimate interest if applicable Storage
duration Identification data, contact data, content of queries / complaints Processing requests and user inquiries Customer loyalty, improvement of the service Processing of queries
 b. Recipients of personal data
Categories of recipients Affected data Legal basis for the transfer of legitimate interest if applicable
Ime dobavljača usluga (nadređeno preduzeće) Ime, e-adresa, poštanska adresa i detalji plaćanja Obrada podataka porudžbine

5. Internet prodavnica 1. Obrada informacija Kategorije Podaci Svrha Pravna osnova Legitimna kamata ako je primenljivo Trajanje skladišta Identifikacioni podaci Isporuka
  robe Član 6 (1) tačka b GDPR Obrada porudžbine, 10 godina (faktura)Podaci
  o adresi Isporuka robe Član 6 (1) tačka b GDPR Obrada porudžbine, 10 godina (faktura)
  Naručivanje podataka Dostava robe član 6 (1) tačka b GDPR Obrada porudžbine, 10 godina (faktura)
  Podaci o računu Prijavljivanje na član 6 (1) tačka a, b GDPR Čekanje brisanja računa Uplata podataka o
  plaćanju robe Član 6 (1) tačka b GDPR Obrada porudžbine, 10 godina (faktura)Kontakt podaci Upiti /potvrda porudžbine Član
  6 (1) tačka b GDPR Obrada porudžbine, 10 godina (
  faktura)Login zapis Član 6 (1) zaštita od zloupotrebe 7 dana
   b. Primaoci ličnih podataka
  Kategorije primalaca Uticale na podatke Pravni osnov za prenos legitimne kamate ako je primenljivi
  dobavljač platnih usluga Ime i prezime i podaci o plaćanju Obrada podataka porudžbine (član 28 GDPR)

  6. Nadgledanje


U nastavku ćemo vam opisati kako se vaši lični podaci obrađuju pomoću tehnologije praćenja za analizu i optimizaciju naših usluga i u reklamne svrhe.
Opis procesa praćenja sadrži i informacije o tome kako možete da sprečite obradu podataka ili objekat procesa. Imajte na kraju da se opcija "isključivanje", koja vam omogućava da odbijete obradu, obično skladišti u kolačićima. Ako koristite naše usluge na novom računaru ili u drugom pregledaču ili ako ste izbrisali kolačiće koje je postavio vaš pregledač, morate da ponovo pokrenete svoje odbijanje.
Proces praćenja opisuje lične podatke samo u pseudonimnom obliku. To nema nikakve veze sa konkretnim, identifikovanim fizičkim ličenjem, pa naime. Podaci se ne kombinuju sa pseudonym informacijama.
 a. Praćenje u svrhu analize i optimizacije naših usluga i njihovog korišćenja, kao i za merenje uspešnosti reklamnih kampanja i optimizaciju gledanja oglasa.
(1) Svrha
obrade Analize ponašanja korisnika sa praćenjem pomaže nam da testiramo efektivnost naših usluga, optimizujemo ih i prilagodimo potrebama naših korisnika. Praćenje nam takođe omogućava da ispravimo greške. Pored toga, omogućava nam da statistički odredimo parametre za korišćenje naših usluga (reach, intenzitet korišćenja, surfovanje korisnika) na osnovu doslednih, standardnih metoda - i na taj način dobijemo uporedive vrednosti za celokupno tržište.
Praćenje kao način za merenje performansi reklamnih kampanja nam omogućava da optimizujemo naše oglase za budućnost. Praćenje kao način optimizacije prikaza oglasa ima za cilj prikazivanje oglasa korisnicima koji su prilagođeni njihovim interesovanjima i koji povećavaju uspeh oglasa.
(2) Pravni osnov za obradu legitimnih
interesa u skladu sa članom 6 (1) lit. f GDPR.
(3) Proces praćenja koji se koristi možete videti ovde.

Prava subjekata podataka

 1. Pravo na prigovor


Tamo gde se vaši lični podaci obrađuju u direktne marketinške svrhe, imate pravo da u svakom trenutku prigovorite budućim efektima na obradu ličnih podataka koji se tiču vas za takav marketing, uključujući profilisanje do te mere da je to povezano sa takvim direktnim marketingom.
Takođe imate pravo da prigovorite, na osnovu vaše konkretne situacije, u bilo kom trenutku na budući efekat obrade ličnih podataka koji se tiču vas, a koji smera tačke (e) ili (f) člana 6 (1) GDPR-a.
Možete nas kontaktirati i putem gore navedenih kontakt detalja

 1. Pravo pristupa


Imaćete pravo da znate da li su lični podaci koji se tiču vas obrađeni, koji su lični podaci i druge informacije u skladu sa članom 15 GDPR.

 1. Pravo na ispravu


Svaki subjekat podataka ima pravo od evropskog zakonodavca da dobije od kontrolora bez odlaganja isprave netačnih ličnih podataka koji se tiču njega ili nje. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imaćete pravo da popunite nepotpune lične podatke, uključujući i davanjem dodatnog izvoda.

 1. Pravo na brisanje ("pravo da se zaboravi")


Svaki subjekat podataka ima pravo od evropskog zakonodavca da od kontrolora dobije brisanje ličnih podataka koji se tiču njega ili nje bez neodložanog odlaganja gde se primenjuje jedan od osnova navedenih u članu 17(1). Pravilnik o bruto domaćem proizvodu, a prerada nije potrebna za jednu od namena propisanih članom 17. GDPR.

 1. Pravo na ograničavanje obrade


Imate pravo da pribavite ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako se primenjuje jedan od sledećih uslova postavljenih u tačkama (a) na (d) člana 18 (1) GDPR.

 1. Pravo na prenosivost podataka


Svaki subjekat podataka ima pravo od evropskog zakonodavca, da prima lične podatke koji se tiču njega ili nje, a koji su dostavljeni kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. Takođe ćete imati pravo da prenesete ove podatke ili da ih prenesete drugom kontroloru bez naše smetnje, tako da prenosimo lične podatke direktno, gde god je to tehnički izvodljivo. Ovo pravo se uvek primenjuje ako je osnova za obradu podataka saglasnost ili ugovor, a podaci se obrađuju automatski. Ovo pravo se ne primenjuje na podatke primljene samo u papirnom obliku.

7. Pravo na povlačenje iz saglasnosti


Ako obrada zavisi od vašeg pristanka, u svakom trenutku imate pravo da povučete svoj pristanak. To neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre povlačenja.

 1. Pravo na žalbu


Imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu.


Procesor 'procesor' podrazumeva fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agenciju ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora;
Browser: Kompjuterski program za prikazivanje web sajtova (npr. Chrome, Firefox, Safari).

Kolačići: Termin "kolačić" opisuje malu tekstualnu datoteku koja se skladišti lokalno na računaru korisnika prilikom posete veb lokaciji. Ova datoteka skladišti podatke o ponašanju korisnika. Ako pristupite pregledaču i posetite istu Veb lokaciju nekoliko puta, koristi se kolačić. On koristi uskladištene podatke da bi internet serveru obezbedio informacije o ponašanju korisnika.

Uz pomoć kolačića, ovo su informacije koje Veb lokacija skladišti lokalno u maloj tekstualnoj datoteci na računaru posetioca veb lokacije. Ovo može biti postavka na veb lokaciji koju je korisnik već napravio, ali i informacije koje je Veb lokacija prikupila potpuno nezavisno od korisnika. Kasnije se ove lokalno uskladištene tekstualne datoteke mogu ponovo pročitati na istom Web serveru koji ih je uskladištio. Većina pregledača automatski prihvata kolačiće. Kolačićima možete upravljati pomoću funkcija pregledača (obično u okviru "Opcije" ili "Postavke"). Na taj način možete onemogućiti skladištenje kolačića, dozvoliti ih samo u pojedinačnim slučajevima uz vaš pristanak ili ih ograničiti na neki drugi način. Kolačiće možete da izbrišete i u bilo kom trenutku.

Treće zemlje: zemlja koja nije zakonski vezana zakonskim zahtevima Direktive EU o zaštiti podataka (zemlja izvan EEA).

Lični podaci: Sve informacije koje se odnose na identifikovano ili identifikovano fizičko lice. 'subjekat podataka' podrazumeva identifikovano ili identifikovano fizičko lice, gde je po identifikacionom licu identifikovano lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, posebno putem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikator na mreži ili po jednom ili više faktora koji su svojstveni fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom,  ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe;

Pikseli: Pikseli su poznati i kao pikseli , pikseli za praćenje, veb monitori ili Veb greške. To su male, nevidljive grafike u HTML e-pošti ili na Internet stranicama. Ako je dokument otvoren, ova mala slika se preuzima sa mrežnog servera koji registruje preuzimanje. Kao rezultat toga, operater servera može da vidi da li je i kada e-pošta otvorena ili je Veb lokacija posećena. Ova funkcija se obično obavlja pozivanjem malog programa (javascript). Na taj način, određeni tipovi informacija na vašem računarskom sistemu mogu se identifikovati i preneti, kao što su sadržaj kolačića, vreme i datum pristupa lokaciji i opis stranice koja sadrži oznaku piksela.

Profilisanje: Svaki vid automatizovane obrade ličnih podataka koji se sastoji od korišćenja ličnih podataka za procenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču učinka fizičkog lica na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih preferencija, interesa, ponašanja, lokacije ili kretanja tog fizičkog lica;

Usluge: Naše usluge podležu ovoj politici privatnosti.

Praćenje: Prikupljanje i procena podataka u odnosu na ponašanje korisnika naših usluga.

Tehnologije praćenja: Praćenje se takođe može odvijati putem datoteka evidencije uskladištenih na našim internet serverima i prikupljanjem podataka na terminalnom uređaju korisnika putem piksel oznaka, kolačića i sličnih tehnologija praćenja.

Obrada: Bilo koja operacija ili skup operacija koje se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani načini, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, adaptacija ili izmena, preuzimanje, konsultacije, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, širenje ili na drugi način čine dostupnim, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničenjem, brisanjem ili uništavanjem.